Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT
  • Nasza siła tkwi w tradycji

  • Nasza siła tkwi w tradycji

  • Nasza siła tkwi w tradycji

Polskie Towarzystwo Rybackie popiera wszelkie działania, których celem jest:

- wspieranie krajowej akwakultury,

- ochrona miejsc pracy (ok. 7 tys. miejsc pracy w gospodarstwach rybackich i jednostkach naukowych),

- utrzymanie wielowiekowej tradycji hodowli ryb w stawach,

- popieranie intensywnej a zarazem zrównoważonej gospodarki rybackiej,

- zachowanie walorów środowiskowych stawów, będących miejscem występowania cennych gatunków flory i fauny (obszary Natura 2000)

- zapobieganie bankructwa gospodarstw rybackich, które powstały m.in. poprzez wykup majątku będącego w zasobach  Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

 

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego w sprawie założeń ustawy Prawo wodne skierowane m.in. do: władz nadrzędnych, senatorów i posłów RP oraz innych podmiotów związanych bezpośrednio i pośrednio z rybactwem śródlądowym.

 

Projekt ustawy Prawo wodne z dn. 26.04.2016

Stanowisko PTRyb do projektu ustawy Prawo wodne

Pismo PTRyb do Ministra Środowiska z dn. 18.04.2016

Pismo PTRyb do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 18.04.2016

Uwagi WNOŚ UWM do projektu ustawy Prawo wodne z dn. 21.04.2016

Odpowiedź MŚ DZW na pismo PTRyb

Pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 28.04.2016

 


 

 

Interpelacje poselskie

Treść interpelacji zostanie opublikowana po dotarciu do adresata, który następnie ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

 

Interpelacja nr 2790 w sprawie opłat za pobór wody do celów chowu i hodowli ryb

Zgłaszający: Krystyna Sibińska

Adresat: Minister Środowiska

Data wpływu: 25.04.2016

 

Interpelacja nr 2797 w sprawie opłat za wodę używaną do chowu ryb

Zgłaszający: Barbara Chrobak, Andrzej Kobylarz, Piotr Liroy-Marzec, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich

Adresat: Minister Środowiska

Data wpływu: 25.04.2016

 

Interpelacja nr 2798 w sprawie wpływu opłat za wodę używaną do chowu ryb na gospodarkę

Zgłaszający: Barbara Chrobak, Andrzej Kobylarz, Piotr Liroy-Marzec, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich

Adresat: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Data wpływu: 25.04.2016

 

Interpelacja nr 2877 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne

Zgłaszający: Małgorzata Niemczyk

Adresat: Minister Środowiska

Data wpływu: 28.04.2016


 

Zachęcamy do zapoznania się z pokonferencyjnymi materiałami prasowymi, prezentującymi efekty działań polskich rybaków!

Polskie Radio Rzeszów

Rybacy śródlądowi będą protestować?

Wyborcza.pl – Rzeszów

Karp będzie droższy od łososia? Hodowcy ryb nie chcą opłat za wodę

Super Nowości 24

Przez opłaty za wodę nie będzie karpi

6 maja odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w siedzibie Stowarzyszenia Pro Carpathia w Rzeszowie. Przedmiotem była niszcząca stawy, przyrodę i rybaków ustawa Prawo wodne procedowana (bez konsultacji społecznych) obecnie w rządzie. Na konferencji prasowej obecni byli przedstawiciele organizacji rybackich: Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego Pan Marek Ferlin, Prezes Towarzystwa Promocji Ryb Pan Zbigniew Szczepański, Poseł PIS Pan Mieczysław Miazga oraz rybacy z Podkarpacia, w tym "Zarząd Dóbr Smolin". Po stronie dziennikarzy byli przedstawiciele prasy, TVP oraz rozgłośni radiowych. Jeżeli bliskie są Wam sprawy poruszane na konferencji, śledźcie media.


Polskie stawy hodowlane o powierzchni 70 tys. ha pełnią służebną rolę na rzecz retencji
i ochrony środowiska. Niestety zagraża im rosnąca populacja chronionego prawem kormorana czarnego.

Zapotrzebowanie na wodę na świecie przez ostatnie 50 lat wzrosło trzykrotnie, zaś w ciągu najbliższych 20 – 30 lat ma się podwoić. Dla mojej branży – branży producentów ryb - woda oznacza życie i zrównoważone funkcjonowanie. Od wielu lat nurtuje nas pytanie: czy
w nowym zarządzaniu wodami będzie obowiązywał akwakulturę podatek za pobraną wodę powierzchniową i czy akwakultura otrzyma zwrot za usługi wodne na rzecz ekologii? Unijne obszary Natura 2000 – na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej – ustanowione zostały przez Ministra Środowiska m.in. na terenie stawów hodowlanych.


 

Stawy hodowlane to największy krajowy zbiornik retencyjny

Lecz czym jest dla polskiej gospodarki wodnej 70 tys. ha stawów? Jest to ni mniej ni więcej, ale jeden z największych krajowych zbiorników retencyjnych. Czym różni się retencja wody w polskich stawach od państwowych zbiorników retencyjnych? Otóż jest jedna różnica. Zbiorniki państwowe są utrzymywane przez budżet, a retencja wody w stawach odbywa się na koszt rybaków!

 

Poza bezpłatną tzw. małą retencją wody, stawy rybne odgórnym nakazem Ministerstwa Środowiska zmuszone zostały zgodnie z unijną ramową dyrektywą wodną (RDW)
do utrzymywania przez około siedem miesięcy w roku ogromnych – z roku na rok większych – stanów dzikich zwierząt wodno-błotnych i rybożernych.

Populacja kormorana zagraża producentom ryb i środowisku

Niewątpliwie największym problemem, wzrastającym z roku na rok, są szkody wyrządzane na stawach przez kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo), ptaka wyłącznie rybożernego. Stan populacji krajowej tych ptaków rośnie i wynosi obecnie w przybliżeniu 140 tys. szt. Straty w rybostanie na polskich stawach są szacowane rocznie na ok. 127 mln zł. (180 zł/ha stawu). Analizy naukowe dowodzą, że populacja kormorana znacznie przekroczyła poziom bezpieczny dla środowiska. Powstało zagrożenie nie tylko dla gospodarki rybackiej, ale także dla naturalnych siedlisk oraz innych organizmów.

W tej sytuacji warto rozważyć możliwość wprowadzenia rekompensat finansowych podmiotom zajmującym się chowem i hodowlą ryb z tytułu ponoszonych, wymiernych strat ekonomicznych związanych z żerowaniem kormoranów na ich prywatnym terenie. Taka prawna ochrona akwakultury wynika z konstytucyjnego prawa art. 32 pkt 2 i art. 64 pkt 2.

Dzisiaj gospodarka rybacka w świetle RDW świadczy usługi wodne dla środowiska przyrodniczego na własny koszt.

Zrzut wody ze stawów ma być opodatkowany

Jak do tej sytuacji usługowej stawów rybnych na rzecz środowiska przyrodniczego mają się działania Ministerstwa Środowiska? Wręcz niezrozumiale dla rybaków stawowych, bo tych resort zamierza w nowej ustawie Prawo wodne obciążyć za zrzut wody do rzek, uznając ją za ścieki. A czy tysiące zwierząt wodno-błotnych chronionych z urzędu „na unijne polecenie” przez MŚ przebywających przez ponad pół roku na stawach oczyszczają tę wodę? Taka polityka Ministerstwa względem akwakultury jest sprzeczna z art. 9 ust. 1 RDW.

Od lat monitujemy ten narastający problem, który zagraża istnieniu naszej branży. W marcu br. na dorocznej konferencji polskiej akwakultury uczestnicy wystosowali apel – petycję do pani premier i trzech ministrów. Jako pierwsza zareagowała na nasz rybacki głos pani Beata Szydło (za co z góry w imieniu polskich rybaków składam podziękowanie). Czekamy jednak wciąż na odpowiednie decyzje, bo jak dotąd rozwiązanie problemu szkód czynionych przez zwierzęta rybożerne obiecywano nam wielokrotnie. Zamierzenia Ministerstwa Środowiska
w odniesieniu do zbliżającej się nowelizacji prawa wodnego są słuszne, choć wymagają dostrzeżenia służebnej roli stawów na rzecz retencji i ochrony środowiska.

Staw produkcyjny powinien być chroniony z urzędu

Na koniec pewna ciekawostka. Dwaj naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie - prof. Turkowski i dr Lirski dokonali w 2012 r. wyceny 1 ha stawów produkcyjnych. Okazało się że taki użytek rolny jak stawy wart jest aż 212 tys. zł, w tym wartość pozaprodukcyjna (retencja wody i ekologia) często przewyższa jego wartość produkcyjną. W rolnictwie jest to jedyny użytek rolny o tak dużej wartości. Z tego powodu powinien być, tak jak las, chroniony z urzędu.

 

(S. Litwin, Członek zarządu Związku Producentów Ryb, członek Polskiego Towarzystwa Rybackiego, dyplomowany ichtiolog, specjalista polskiej akwakultury)

 


 

Inne materiały:


TVP 3 Kielce

Hodowcy ryb protestują przeciw drakońskim opłatom

Money.pl

Nowe Prawo wodne. "Opłaty za pobór wody będą niższe niż proponuje resort środowiska"

Portal Spożywczy

PTR o prawie wodnym: dąży się do upadku hodowli ryb
 

Polsat News

Kłopoty hodowców

·        Brać Łowiecka

Nowe Prawo wodne – zagrożenie dla różnorodności biologicznej?

 

 ·      Portal Spożywczy

Polski karp zniknie ze stołów! Wszystko przez prawo wodne!

 

·         Portal Spożywczy

"Czeka nas Polska bez polskich ryb"!

 

Teraz Środowisko

Gdy ochrona gatunku zagraża branży

 

Polskie Radio

Opłaty za wodę: rybacy apelują o zmianę projektu Prawa Wodnego

 

Onet Biznes

Kosiniak-Kamysz: nowe prawo wodne spowoduje wzrost cen żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Kontaktowe

POLSKIE TOWARZYSTWO RYBACKIE
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

+48 61 842 51 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NEWSLETTERZapisz się do naszego newslettera a będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Login Form