Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT
 • Nasza siła tkwi w tradycji

 • Nasza siła tkwi w tradycji

 • Nasza siła tkwi w tradycji

 Zdjęcie 3 Statuetka Rybaka Roku

Lista nagrodzonych tytułem RYBAK ROKU

 

JLO

Rybak Roku 2019 - Jan Lech Ossowski

 

 Rybak Roku 2018 - Jacek Juchniewicz

 

Rybak Roku 2017

Rybak Roku 2017 - Janusz Skołysz


Rybak Roku 2016 popr

Rybak Roku 2016 - Andrzej Lirski

Rybak Roku 2015 - Jan Szymczak


Rybak Roku 2014 - Stanisław Bartoszewicz

2013 – Antoni Łakomiak

Rybak Roku 2013 - Antoni Łakomiak

Rybak Roku 2013 – Antoni Łakomiak

2012 - Zygmunt Daczka

Zygmunt Daczka – Rybak Roku 2012

2011 – Edward Szarek

2009 – Filipiak Maria

2008 – Szostek Leopold

2007 – Tomala Marian

2006 – Łagowski Edward

2005 – Bobrowski Jerzy

2004 – Stafiniak Jan

REGULAMIN*

nadawania godności „Rybak Roku”

Godność ,,Rybak Roku” jest wyróżnieniem nadawanym przez Polskie Towarzystwo Rybackie za szczególne osiągnięcia w rybactwie śródlądowym lub za szczególny wkład w rozwój tej dziedziny gospodarki. Osoba wyróżniona godnością „Rybak Roku” musi odznaczać się także cechami, które powodują, że jest szeroko akceptowana w środowisku. Godność „Rybaka Roku”, choć odnosi się do roku za który została nadana, jest dożywotnią własnością osoby, której została nadana.

Sposób wyłaniania kandydatów do godności „Rybak Roku”, ich oceny oraz przyznawania godności, powinien przebiegać według opisanych poniżej procedur:

 1. Zgłoszenia kandydatów do godności „Rybak Roku” dokonywane są przez Oddziały PTR. Nie jest jednak obligatoryjne, by kandydaci działali wyłącznie na obszarze działania Oddziału.

 2. Zgłoszenia kandydatów kierowane są na adres biura PTR w Poznaniu za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs Rybaka Roku”. Otwarcie kopert następuje przez Przewodniczącego Kapituły wyłonionego na jej posiedzeniu na czas prowadzenia obrad w obecności pozostałych członków.

 3. Zgłoszenie kandydata zawiera charakterystykę kandydata, opisuje powody, dla których kandydat zasługuje na nadanie godności. Zgłoszenie jest sygnowane przez wnioskodawcę oraz przez Prezesa Zarządu Oddziału Terenowego, za pośrednictwem którego zgłoszenie jest kierowane.

 4. Terminem zgłaszania kandydatów do godności „Rybaka Roku” jest okres do 30 grudnia każdego roku. Decyduje data wpływu na adres biura PTR. W przypadku braku kandydatur lub stwierdzenia błędów merytorycznych bądź formalnych godność Rybaka Roku nie będzie w danym roku przyznawana.

 5. Kapituła obraduje nad wyborem kandydatów w pierwszym dniu Krajowej Konferencji Hodowców Karpia.

 6. W skład Kapituły wchodzą wszystkie osoby wyróżnione godnością „Rybak Roku” oraz Prezes PTR lub wyznaczony Wiceprezes.

 7. Do ważności obrad posiedzenia Kapituły konieczna jest fizyczna obecność co najmniej 5 jej członków.

 8. Zebrani na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują przeglądu oraz oceny zgłoszonych kandydatur, a wybór dwóch ostatecznych kandydatur zapada w głosowaniu tajnym.

 9. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół, obejmujący: listę obecności członków Kapituły obecnych na posiedzeniu, listę zgłoszonych kandydatur, wyniki głosowań (za, przeciw, wstrzymał się),

 10. Wnioski dotyczące dwóch najlepszych kandydatur kierowane są wraz z protokołem z posiedzenia Kapituły do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Rybackiego, którego Prezydium podejmuje decyzję odnośnie ostatecznego wyłonienia osoby, której nadawana jest godność „Rybaka roku”.

 11. Prezydium Zarządu Krajowego PTR ma prawo nie przyjąć żadnej ze zgłaszanych kandydatur, jeżeli Kapituła nie dopełniła proceduralnych obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, lub jeżeli działania prowadzone przez osoby zgłoszone jako kandydaci do godności „Rybak Roku” podejmowały lub podejmują działania skierowane przeciwko Polskiemu Towarzystwu Rybackiemu.

 12. Godność Rybak Roku jest jawna i wręczana na organizowanym przez PTR każdego roku Szkoleniu Producentów Ryb. W przypadku, gdyby doszło do odstąpienia przez PTR od organizacji Szkolenia, godność „Rybaka roku” wręczana jest na posiedzeniu Zarządu Krajowego PTR lub Krajowego Zebrania Delegatów, a relacja z wręczenia godności publikowana jest na stronie internetowej PTR oraz w wydawnictwie „Przegląd Rybacki”.

*uchwała Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Rybackiego nr 6/2013 z dnia 09.09.2013 roku

Dane Kontaktowe

POLSKIE TOWARZYSTWO RYBACKIE
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

+48 61 842 51 34
mobile + 48 663 036 183

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NEWSLETTERZapisz się do naszego newslettera a będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Login Form