Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT
  • Nasza siła tkwi w tradycji

  • Nasza siła tkwi w tradycji

  • Nasza siła tkwi w tradycji

Uprzejmie informujemy, że u Prezesów Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Rybackiego oraz w biurze PTRyb w Poznaniu można zaopatrzyć się w przydatną aktualną broszurę "ABC Sprzedaży Karpi 2020".

Biuro PTRyb
Karolina Pelczyk

Ważne – Zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii ukazały się Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej.

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy linki do formularzy dla podmiotów chcących dołączyć do Naszych Rybaków lub zaktualizować już istniejące wpisy.

Szanowni Państwo,
kolejny raz zmieniamy resort, od teraz jesteśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR zamieszczony został zaktualizowany (dodano 6 nowych pytań i odpowiedzi) materiał informacyjny dla wnioskodawców działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego (link do materiału) .Warto zapoznać się z tymi informacjami, co niewątpliwie zminimalizuje liczbę błędów popełnianych we wnioskach o dofinansowanie i tym samym bezpośrednio przełoży się na tempo ich weryfikacji i w konsekwencji na szybszą wypłatę wsparcia tak bardzo potrzebnego branży.

Polskie Towarzystwo Rybackie

WAŻNE: KOLEJNY NABÓR NA REKOMPENSATY W ZWIĄZKU Z COVID-19

Przeczytaj ogłoszenie o naborze...

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji10. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego11. Wnioskodawca w ramach jednego naboru wniosków może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie12. Pomoc finansową w ramach działania 2.8 można uzyskać jednokrotnie, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 2-8 października 2020 r., albo w ramach bieżącego, tj. naboru przeprowadzonego w dniach 4-10 listopada 2020 r.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie utworzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie13.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i ministra właściwego ds. rybołówstwa: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje
zczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi14.

1zgodnie z § 56b ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację operacji w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3zgodnie z § 56a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
4zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 56b ust. 6 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z § 56b ust. 6 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego;
9zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;
10zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego;
11zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
12zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia wykonawczego;
13zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 2 oraz pkt X załącznika nr 3 do rozporządzenia wykonawczego;
14zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

Dane Kontaktowe

POLSKIE TOWARZYSTWO RYBACKIE
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

+48 61 842 51 34
mobile + 48 663 036 183

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NEWSLETTERZapisz się do naszego newslettera a będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Login Form